Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama Nedir Nasıl Yapılır

Çin Takvimi, Geçmişten günümüze insanlar zamanı takip etmeyi ve düzenli bir yaşama ayak uydurmak için takvime ihtiyaç duymuşlardır. Gün, hafta, ay, ve yılları belirlemek için çeşitli semboller kullanmışladır ve zamanı bölerek takvimi geliştirmişlerdir. Sosyal, ticari dini ya da idari amaçlarla günleri organize edebilme takvim sayesinde olmaktadır. Uygarlıklar kendilerine göre takvim geliştirmişlerdir. Bunlardan biri de Çin takvimidir.

Çin takvimi sadece özel günleri değil çeşitli günlerde bebeklerin cinsiyetlerinin de belirlenebileceğini öne süren bir takvimdir. Güneş ve ayı birlikte hesaba katan bu takvim, 12 hayvan isimlerini aylara değil yıllara vermektedir. Örneğin 2021 yılı Çin astrolojisine göre Öküz yılı olarak bilinmektedir.

Çin takviminde yıllara atfedilen hayvan isimleri ayrıca o yıllarda doğan insanların burç özelliklerini de temsil etmektedir. Tabiat kavramlarını temel aldığı için bu takvim Batı takvimlerinden farklı bir takvimdir.

Çin Takvimi Nedir?

İlk olarak M.Ö. 2500 yıllarında Babiller tarafından bulunan bu takvim, M.Ö. 500 yıllarında Çinliler tarafından yeniden düzenlendiği ve yeni eklemeler yapıldığı için Çin takvimi olarak adı düzenlenmiştir.  Çinliler için geleneksel bir takvim olmasıyla beraber günümüzde artık kullanılmamakta olan bir takvimdir. 12 aylı zodiac burçlarını içerisinde bulunduran takvime benzemekle beraber aralarındaki önemli olan fark; hesaplamalarında sadece Güneş’i değil aynı zamanda Ay’ı da hesaplamalarına katmaktadır. Ancak bu takvim, burçlarla adlandırılması yerine hayvan isimlerini içermektedir.

Çinliler tarafından kullanılan bu takvim, batı astrolojisinde kullanılan 12 farklı sembolden oluşmaktadır. Hayvanlar tarafından oluşan Çin astrolojisinde her yıl bir hayvanı temsil etmektedir. Döngü şeklinde devam eden bu takvim 12 yılda bir ilk hayvan yılından diğer yıllara doğru devam etmektedir. Gökyüzünü esas alan batı astrolojisinin aksine Çin astrolojisi kozmos, tabiat ve çiftçi takvimini vermektedir. Batı astrolojisinde burçlar aylara bölünmüştür ve özellikleriniz o aylardaki burçlara göre belirlenmekteyken Çin astrolojisinde doğum yılınız burcunuzu ve ona atfedilen özellikleri temsil etmektedir.

Günlerin gece yarısı başladığı ve bittiği, ayların yeni ayın olduğu günlerde başladığı belirtilmektedir. Yıllar ise kış gündönümünden sonra ikinci yeni ayda veya üçüncü yeni ayda başlamaktadır. Güneş, her ayın başlangıcını ve sonunu belirlemektedir.

Çin Astrolojisi Nedir?

Çin astrolojisi Taoizm felsefesinden etkilenmiştir. Temeli mistik ve üstün olan varlığa dayanan bu felsefe evrenin var oluşunun sürekli birbirine zıt giden Yin ve Yang’ın çatışması ile olduğu inancı vardır. Ying ve Yang; eril ve dişil kutupları simgelemektedir ve bu iki gücün asıl temsilcileri Güneş Ve Ay olduğu belirtilmiştir.

Çin felsefesinin yapı taşlarını olan Ying ve Yang ile beraberinde gelen metal, ateş, su, toprak ve tahta elementlerinin de eklenmesinin sonucunda Çin astrolojisinin temeli atılmıştır. Çin takvimi 60 yıllık periyotlardan oluşmaktadır. Bunun sonucunda her bir elementin yönlendirdiği zamanlardan dolayı her burç 60 yıl ara ile meydana gelebilmektedir.

Çin Takvimi Ne İçin Kullanılır?

Çin takvimi, astrolojik olaylara göre gün, ay ve yılları hesaplamakta kullanılan bir ay-güneş takvimidir. Genellikle Çin’de kullanılmış olan bu takvim günümüzde sadece ‘’Çin Yeni Yılı’’ ve ‘’Fener Festivali’’ gibi geleneksel günleri ve tatil günlerini belirleme amacı ile kullanılmaktadır. Ancak günümüzde, Çin’de kullanılan asıl takvim ‘’Gregoryen’’ adı ile bilinen takvimdir.

Çin’deki insanlar; hayatlarında önemli kararlar alırken bu takvimdeki uğurlu günleri takip edip kararlarını bunlara göre vermektedirler. Evlenecekleri günü, cenazeleri, taşınma işlemlerini, bir iş kurma gibi kendilerince önemli gördükleri olayları uğurlu tarihlere göre ayarlamaktadırlar.

Ayrıca Çin Takviminin, doğacak çocukların cinsiyetlerinin belirleyebileceği gibi söylemler de vardır. Çinlilerin daha doğmadan önce bu takvime bakarak cinsiyetlerinin ne olacağı konusunda tahminler verdiği de söylenmektedir.

Çin Takviminde Hangi Yıl Hangi Burca Karşılık Gelir?

Çin takviminde burçlar 12 hayvandan oluşmaktadır. Çin takvimine göre yeni yıl, 24 ocak ile 19 şubat arasında başlar. Bir yıl, 354 veya 355 günden oluşur.

Çin takvimine göre yıllar şu şekilde kümelenir:

Fare yılları…..       1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020

Öküz yılları…..      1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021

Kaplan yılları…     1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022

Tavşan yılları…     1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023

Ejderha yılları..     1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024

Yılan yılları….        1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025

At yılları…….         1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026

Koyun yılları……   1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027

Maymun yılları…  1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028

Horoz yılları….      1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029

Köpek yılları….     1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030

Domuz yılları….    1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

 

Çin Takvimine Göre Burçların Özellikleri Nelerdir?

 1. Fare Yılı Özellikleri: Fare yılında doğan insanlar sempatik, çalışkan, toplumcu ve tutumlu olma özellikleriyle ön plana çıkmaktadırlar.
 2. Öküz Yılı Özellikleri: Öküz yılında doğan insanlar sabırlı, cesur, sadık, vefalı ve tutucu olma özellikleriyle kendilerinden söz ettirmektedirler.
 3. Kaplan Yılı Özellikleri: Kaplan yılında doğan insanlar talihli, dinamik, huzursuz, cesur, ne yapacağı belli olmayan, yaşama bağlı ve yaşamı seven insanlardır diyebiliriz.
 4. Tavşan Yılı Özellikleri: Tavşan yılında doğan insanlar talihli, cömert, kibar, kültürlü, sanatkar ve duyarlı yapılarıyla karşımıza çıkmaktadır.
 5. Ejderha Yılı Özellikleri: Ejderha yılında doğan insanlar enerjik, kuvvetli, güç sağlayan ve başarılı olan yapıları vardır.
 6. Yılan Yılı Özellikleri: Yılan yılında doğan insanlar anlaşılması zor, esrarlı, akıllı, kendine güvenen, inatçı ve azimli insanlardır.
 7. At Yılı Özellikleri: At yılında doğan insanlar serüvenci, gözüpek, güler yüzlü, toplumcu ve herkesin beğendiği insanlar olma eğilimindedirler.
 8. Koyun Yılı Özellikleri: Koyun yılında doğan insanlar iyiliksever, kibar, duyarlı, sanatkar, hassas ve kaygılı yapılarıyla karşımıza çıkmaktadırlar.
 9. Maymun Yılı Özellikleri: Maymun yılında doğan insanlar zeki, uyumlu, hilebaz, becerikli, açıkgöz ve büyüleyici insanlardır.
 10. Horoz Yılı Özellikleri: Horoz yılında doğan insanlar tuhaf ve ilginç davranışları olan, eleştirici, patavatsız, hazırcevap ve nüktedan, etkili, muktedir, sanatkar ve yetenekli olma özellikleriyle kendilerinden söz ettirirler.
 11. Köpek Yılı Özellikleri: Köpek yılında doğan insanlar dürüst, şefkatli, açık fikirli, yansız, nazik ve zeki insanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
 12. Domuz Yılı Özellikleri: Domuz yılında doğan insanlar dürüst, tutucu, popüler, neşeli ve keyfine düşkün insanlardır.

İlginizi Çekebilir: Sezgisel Düşünme

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir