Tarot ve Elementlerin İlişkisi

Tarot ve Element ilişkisi geçmiş dönemlerden bu güne kadar çokça merak edilmiş ve araştırılmış bir konudur. Bu ikili arasındaki ilişki nasıl yorumlanmalıdır? İnsanlarda ve evren üzerinde bulunan elementlerin dengesi nasıl sağlanmalıdır? Evren 4 element ile var olur. Bunlar hava, ateş, su, topraktır. Bu elementlerin doğada ve insan üzerinde oluşturduğu dengeyi korumak oldukça önemlidir. Bu noktada bunu öğrenmek için Tarot açılımı öngörüler oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Element dengesini sağlayabilmek için yorumlaması en çok kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır.

Hava Elementi

Hava elementi daha çok düşünceleri ifade etmektedir. Bu elementin özellikleri özgürlükçü, güçlü, öngörüleri yüksek, daha pozitif yaklaşımlarda bulunan, fikir alışverişi yapabilen, zekaya saygı duyan, mantıklı konuşmalar yapan, iletişimi güçlü ve entellektüel özelliklere sahip kişiler temsil etmektedir. Hava elementinin oluşturduğu burçlar terazi, kova ve ikizler burçlarıdır.

Hava Elementinin fazla veya az olmasının etkileri nelerdir?

İnsanlar üzerinde bulunan elementlerin dereceleri olumlu veya olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu etkilere bakılırsa, kendini ifade edememe, iletişim güçlüğü, anlamada güçlük gibi problemler daha çok insan vücudunda bulunan hava elementinin daha az olmasından kaynaklanan problemlerdir. Bunun tam tersi olarak bakıldığında hava elementi insan vücudunda olması gerekenden fazla şekilde bulunuyorsa bu durumda, sürekli yenilik peşinde koşan, Gerçeklik yerine hayali düşüncelerde bulunan, sınırlarını korumayı bilmeyen ve alaycı yaklaşımları oldukça gereksiz olan davranışlar gerçekleştirmeyle görülmektedir.

Tarot üzerinden hava elementi değerlendirildiğinde, Tarot kartları içerisinde bulunan kılıç sembolü ön plana çıkmaktadır. Tarot yorumlaması sırasında açılan kartlar arasında kılıç sembolünün azlığı veya çokluğuna bakılarak hava elementinin sizin üzerinizdeki etkisini anlamak mümkündür.

Ateş Elementi

Ateş elementinin oluşturduğu burçlar şu şekildedir; yay, aslan, koç burçlarıdır. Ateş elementinin oluşturduğu anlamlar arasında, harekete geçmek, düzeni sağlamak, öngörülerinin arkasında durmak, risk alabilmek, gerektiğinde liderlik yapabilmek, her zaman öğrenmeye açık birey olmak, aile hayatına önem vermek, maceraprest olmak, dikkat çekmek gibi özellikleri bulunmaktadır. Ateş elementi İnsan üzerinde fazla etkisini gösterdiğinde olumsuzluklar oluşturabilecek bir elementtir. Burada önemli olan dengenin sağlanmasıdır.

Ateş Elementinin fazla veya az olmasının etkileri nelerdir?

Her elementte olduğu gibi ateş elementinin dengesi oldukça önemlidir. Bir kişide ateş elementi eğer yetersiz seviyede bulunuyorsa, başarıdan uzak, yorgunluk hissi taşıyan, hayattan uzak, gerektiğinde ön plana çıkmaktan kaçan bir kişi olmasına neden olacaktır. Bunun tam tersi olarak eğer ateş elementi bir kişide olması gerekenden fazla bulunmakta ise o kişi, fazla risk alarak hatalar yapan, gerektiğinden fazla konuşan, arkadaş ortamında sevilmeyen, herkesin hayatına müdahale etmek isteyen bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ateş elementi bir insan vücudunda dengesini ayarlanabildiği takdirde oldukça önemli başarıları sağlamak o kişi için hiç zor bir olay olmayacaktır.

Su Elementi

Su elementi balık, yengeç, akrep burçlarından oluşmaktadır. Bilindiği üzere bu burçlar daha çok duygusal ve ruhsal anlamda daha derin anlamlar taşıyan kimseleri ifade etmektedir. Yine diğer elementlerde olduğu gibi burada su elementi derecesi çok önemli bir kısımdır. Dengeli bulunan kişiler daha duyarlı, davranışlarını başkalarına göre değiştirebilen, fedakarlık, romantizm oluşumunu sağlayabilen, sevgiyle yaşayan kimseleri ifade etmektedir.

Su Elementinin fazla veya az olması etkileri nelerdir?

Su elementinin eksikliği kişilerde aşırı duygusallık, sezilerin kullanılmasında yavaşlama, anlama güçlüğü, bağlanma sorunu, aşırı tepkiler verme gibi sorunlar oluşturmaktadır. Ancak su elementi eğer bir kişide olması gerekenden fazla şekilde bulunuyorsa bu durum da; hayalperestlik, kırgınlık, suskunluk, alınganlık gibi tepkilerin oluşmasına neden olan bireyler ortaya çıkarmaktadır.

Tarot kartları arasında bulunan kupa sembolü su elementini temsil etmektedir. Bu sembol bakılan yorumlama sırasında seçilen kartlarda fazla veya az olmasına göre su elementini sizdeki etkisini bulmak mümkündür.

Toprak Elementi

Diğer elementlere göre daha çok fazla kişileri kapsayan toprak elementi içerisinde bulundurdu burç grupları arasında; oğlak, başak ve boğa burçları bulunmaktadır. Toprak elementi özellikleri arasında yer alan bazı önemli ayrıntılar şu şekildedir; kendini bilen, düşüncelerine hakim, nerede nasıl davranması gerektiğini kavrayabilen, güvenilir, başarılı olan, tutarlı ve dengeli yaşayan, maharetli ve somut olaylara daha çok önem gösteren kişileri temsil etmektedir.

Toprak Elementinin fazla veya az olmasının etkileri nelerdir?

Elementlerin dengeleri insan vücudundaki normalliğin sağlanması açısından çok önemlidir. Toprak elementinin az olması durumunda, saklanarak yaşama, kendi kararlarını verememe, başkalarının etkisinde kalma, maddi anlamda başkalarına mahkum olma, maddiyata gerektiğinden fazla önem verme gibi anlamlar çıkmaktadır. Bunun tam tersi olarak toprak elementi eğer insan vücudunda gerektiğinden fazla bulunuyorsa bu durum kişinin çok fazla eleştirel yaklaşımların oluşmasına, kendini beğenme, takıntıların oluşması, başarıların bir kişi ile gerçekleşeceği gibi anlamsız düşüncelerin oluşmasına neden olacaktır.  Bütün elementlerde olduğu gibi toprak elementini dengesini sağlamak ve korumak oldukça önemlidir.

Tarot ile Element dengesini sağlamak

Tarot kartı ile birçok farklı çıkarımlar yapılmaktadır. Bunun yanında evrende bulunan 4 element üzerinde oluşan etkilerin sonuçlarını değiştirmek Tarot kartları ile mümkündür. Tarot yorumlaması yapılırken çıkan sonuçlarda sembollerin her biri elementleri temsil etmektedir. Çıkan sonuçlardaki sembollerin fazla olması veya az olması o elementin sizin üzerinizdeki etkisini göstermektedir. Böylelikle hangi element gerektiği kadar bulunuyor yada hangi element daha az veya gerektiğinden fazla bunu görebilmek mümkündür.

Buna göre yaşanılan olaylarla birlikte elementlerin dereceleri birlikte değerlendirilerek hayat planınızda yeni rotalar oluşturmalısınız. Yaşam boyunca insan başına acı veya tatlı birçok olay gelmektedir. Bu olaylar kişide fiziksel, ruhsal, mental anlamda etkiler oluştururken Yaşam yolu konusunda da bilgi edinmenizi sağlar.

Bir yorum

  1. Ben elementlere oldukça ilgili biriyim. Uzun zamandır yaptığım araştırmalar sonucu belirli bilgiler edinmiş olsam da hala araştırma yapmaya devam ediyorum. Bu konuda okuduğum makalenizi de oldukça başarılı buldum. Elementler konusun da başlangıç olarak çok açıklayıcı ve net bir anlatım yapılmış.

Hale için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir