Üç Kart Tarot

Falınıza bakmak için 3 kart seçiniz ve yorumla butonuna basınız.

Üç Kart Tarot Açılımı

İnsanlar tarihin her döneminde dünyanın bilinmezlikleri karşısında kaygılanarak hayatları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak istemişlerdir. Bu nedenle birtakım yöntemler ile yaşamın gizemli yönlerini aydınlığa kavuşturma girişiminde bulunmuşlardır. Kimisi başarısız olan birçok girişim arasından oldukça isabetli sonuçlara ulaşılan yöntemlere de ulaşılmıştır.

Bu konuda en sık tercih edilenlerden biri üç kart tarot falı olmaktadır. Bu açılım ile geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Büyük Arkana ve Küçük Arkana kartlarını içeren tarot destesinden seçilen kartlar, zaman sırasına göre anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda genel itibariyle soldaki kart geçmişi ve geçmiş ile ilgili olayın sebeplerini, ortadaki kart şimdiyi, sağdaki kart ise içinde bulunulan durumun sonucunu göstermektedir...

Üç Kart Tarot Falı Nedir?

Her kartın birçok anlama sahip olduğu tarot üç kart açılımı, özenli bir yorumlamayı gerektirmektedir. Bir konuda veya genel olarak yaşantıda geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında bilgi almak için kullanılabilecek en iyi açılım üç kart tarot falı olmaktadır. Bu kartları anlamlandırabilmek ise genel olarak tarot konusunda bilgili olmaktan geçmektedir.

Üç kart tarot falı doğru ve detaylı bir yorumlama ile olayların eskiden gelen etkilerini, günümüzde düzeltilmesi gerekenleri ve davranışlar değiştirilmediğinde ulaşılacak sonuçları ortaya çıkartmaktadır.

Kartların ters bir şekilde sunulduğu sitemizdeki kartlar arasından üç tanesini seçerek ücretsiz bir şekilde üç kart tarot falı yorumuna ulaşabilir, yaşadıklarınızı daha geniş bir perspektiften değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz.

Üç Kart Tarot Falı Nasıl Bakılır?

Üç adet kartın yorumlanması ile bakılan bu tarot falına bakabilmek için kartların tek başına anlam ve yorumlarının yanında birbirleriyle ilişkisini kurabilmek de önemlidir. Tarot, bu alanda uzman kişiler tarafından baktırıldığında doğru sonuçlara ulaşabilmeyi mümkün hale getirmektedir. Bu nedenle üç kart tarot falı, tarot konusunda başarılı kimselere baktırılmalıdır.

Kartlar arasında seçim yapmadan önce eğer bir konu hakkında geçmiş, şimdi ve gelecek yorumu yapılması isteniyorsa o konunun düşünülmesi gerekmektedir. Niyetin bu yönde olmasından sonra kartlara odaklanarak içinden üç tanesi seçilir. Eğer belli bir konu hakkında fikir edinmek istenmiyor da genel olarak hayatın gidişatı hakkında bilgi sahibi olmak isteniyorsa da direkt olarak bir soruya odaklanmadan kartlar çekilebilir.

Seçimden sonra tatmin edici sonuçlara ulaşmak için ise ilk aşamada tarot baktıracak doğru yerin tercih edilmesi mühimdir. Bu açıdan platformumuz, en iyi üç kart tarot falı yorumuna ulaşabilmeniz için en doğru seçenektir. Ücretsiz bir şekilde kapsamlı ve isabetli tarot falı açılımına web sitemizden kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Üç Kart Tarot Falı Açılımı

Seçilen üç kart; aşk, ilişkiler, maddi konular gibi birçok farklı konuda yol gösterici olabilmektedir. En eski yöntemlerden biri olan üç kart tarot falı, hayatta ya da içerisinde bulunan herhangi bir konuya genel bir şekilde bakabilmeyi sağlar. Bu açıdan kartların seçiminde geçmişi, şimdiyi ve geleceği düşünerek de tercih yapılabilir.

Üç kart tarot falı açısından her bir kart farklı zaman dilimlerini ifade etmektedir:

Geçmiş zaman kartı: Yaşanılanların nedenini anlamayı sağlamaktadır. “Neden?” sorusunun cevabı bu kart ile verilebilmektedir. Bir olay ya da genel yaşantı hakkında geçmiş süreçte etkili olan durumlar, kişi ya da ilişkilerin anlaşılması için bu karttan faydalanılır. Problemin ana nedeni geçmiş kartı sayesinde ortaya çıkarılır.

Şimdiki zaman kartı: Üç kart tarot falı açısından bu kart çok büyük bir öneme sahiptir. Geçmiş değiştirilemese de şu an yapılan yanlışların değiştirilebilmesi mümkündür. Bu kart ile yaşanılan an içerisinde yapılan yanlışlar ya da sürdürülmesi gereken doğrular anlaşılabilmektedir. Böylece fark edilmeyen durumların fark edilmesi ve buna göre davranılabilmesi için seçilen kart uyarıcı olmaktadır. Sorunun değiştirilebilecek noktalarını görmeyi sağlar.

Gelecek zaman kartı: Bu kart yol gösterici olması açısından oldukça önemlidir. Mevcut davranışlara devam edilmesi durumunda nasıl bir sonuca ulaşılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bir anlama sahiptir. Üç kart tarot falı açılımı açısından gelecek kartının uyarılarına dikkat edilerek olayların sonucu hakkında olumlu gelişmeler sağlanabilir.

En İyi Ücretsiz Üç Kart Tarot Falı

Tarot kartları içerisinden en çok kullanılan üç kart tarot falı ise kart sayısının az olması bakımından detaylı bir incelemeyi gerektirmektedir. Böylece isabetli sonuçlara ulaşılabilir.

Hayatta görülmeyen detayların görülebilmesi ve daha temkinli, yerinde kararlar verilmesi için bu tarot falı oldukça faydalıdır. Bu nedenle pek çok kişi tarafından büyük bir talep görmektedir. Durum böyle olsa da tarot falı baktırmak maliyetli olabildiği için pek çok kişi tarafından ulaşılması güç olabilmektedir. Bunun yanında nasıl bir yorum ile karşılaşılacağı da bilinmediğinden güvenilir koşullar da söz konusu olmamaktadır.

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber tarot falı da çeşitli sitelerden bakılabilir hale gelmiştir. Bu durum fal baktırmak için yol gitme derdini ortadan kaldırmıştır. Yol problemi ortadan kalkmış olsa da internet üzerinden bakılan fallarda da ücret talep edilmeye devam etmektedir. Bu nedenle pek çok kişi en iyi ücretsiz üç kart tarot falı arayışına girmektedir.